Info.

Informatie van Poliklinische Apotheek Leeuwarden

Goede service is voor ons belangrijk

De Poliklinische Apotheek Leeuwarden verleent als openbare apotheek algemene en specialistische farmaceutische zorg en begeleidt patiënten bij hun medicatiegebruik en alles wat daarbij komt kijken. Dit kan ook buiten het ziekenhuis plaatsvinden (Ziekenhuis verplaatste zorg oftewel ZVZ) De Poliklinische Apotheek heeft behalve een dienstverlenende functie ook een cruciale taak in medicatieveiligheid en de overdracht van medicatiegegevens van bijvoorbeeld ziekenhuis naar de thuissituatie. De lijnen met de medische specialisten in het ziekenhuis zijn kort. Samen met de afdeling Klinische Farmacie van het MCL wordt gestreefd naar optimaal op elkaar afgestemde farmaceutische zorgverlening voor de patiënt. De Poliklinische Apotheek heeft een koppeling met apotheken en apotheekhoudende huisartsen in de regio waardoor uitwisseling van medicatiegegevens kan plaatsvinden.

In de Poliklinische Apotheek Leeuwarden (PAL) kunnen mensen terecht voor deskundig advies, voor medicijnen op recept na polikliniekbezoek, voor ontslagmedicatie na een ziekenhuisopname, voor specialistische receptuur die onder de ZVZ vallen (middelen bij inflammatoire aandoeningen, de zogeheten biologicals), oncolytica, groeihormonen en de fertiliteitshormonen. Ook voor sommige hulpmiddelen kan men in de PAL terecht, houdt er echter wel rekening mee dat u deze vaak zelf moet betalen.

Poliklinische apotheek

Leeuwarden

Poliklinische Apotheek Leeuwarden

Als team proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden dan horen we dit graag.


DJH_2927.jpg

Terug naar boven
Enter your Infotext or Widgets here...