Tel. 058-2861313 - Fax. 058-2861318

Privacyreglement.

Hoe we omgaan met uw privacy

De wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, uw rechten en uw plichten hebben we vastgelegd in het Privacyreglement Leveste. Dit reglement is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens.
In het privacyreglement staat onder meer dat u het recht hebt om uw medisch dossier in te zien. Ook hebt u het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere specialist of een ander ziekenhuis.

Ons privacyreglement kunt u inzien bij het hoofd Medische Administratie en het secretariaat van de Raad van Bestuur.

privacy-foto

Terug naar boven
Enter your Infotext or Widgets here...